הדרכות

הדרכות

אנו מאמינים בהדרכה מפורטת ללקוחותינו וזאת על מנת להביא את המכונות שברשותם למצב עבודה אופטימאלי.
טכנאי נסבאד מתלווה לכל רכישה של מכונה חדשה ומעביר הדרכה מפורטת לצוות הטכני במפעל הלקוח.
ההדרכה אינה מוגבלת בשעות והיא ניתנת עד ללימוד מלא של מפעיל המכונה.
ברכישת כל מכונה נמסרת ספרות הדרכה וספרות טכנית מפורטת.
בנוסף מחלקת השירות זמינה תמיד עבור הלקוחות שלנו לתמיכה טלפונית.